Arbetsgivardeklaration på individnivå

Från och med 1 januari 2019 ska utbetalningar och skatteavdrag redovisas per betalningsmottagare varje månad i arbetsgivardeklarationen. Detta kallas arbetsgivardeklaration på individnivå. För vissa arbetsgivare började reglerna gälla redan 1 juli 2018.

Nya regler

1 juli 2018 infördes arbetsgivardeklaration på individnivå för företag som för personalliggare och har 16 anställda eller fler. Från 1 januari 2019 omfattas alla företag av den nya regeln. Det innebär att alla arbetsgivare ska redovisa de utbetalningar och skatteavdrag som har gjorts per person varje månad. Redovisningen sker alltså på individnivå direkt och någon årlig kontrolluppgift ska inte längre lämnas.

Företag som omfattas av regelverket från 1 januari 2019 lämnar den första arbetsgivardeklarationen på individnivå i februari 2019. Arbetsgivardeklaration på individnivå lämnas i Skatteverkets nya tjänst ”Arbetsgivardeklaration”, vilken ersätter e-tjänsten ”Moms- och arbetsgivardeklarationer”.

Företag som omfattas av regelverket från 1 juli 2018 ska ändå lämna kontrolluppgifter avseende samtliga utbetalningar för hela inkomståret 2018 på samma sätt som tidigare, och med samma uppgifter som tidigare.

Förberedelser

Se till att ditt företags lönesystem är anpassat för att kunna hantera arbetsgivardeklaration på individnivå.

Det är även viktigt att företagets lönerutiner är anpassade för det nya sättet att redovisa. För att kunna lämna en korrekt arbetsgivardeklaration och slippa rätta i efterhand behöver du färdiga underlag för allt som kan påverka månadens ersättning och avdragen skatt. Det gäller till exempel uppgifter om förmåner.