Christina Hurtig blir verksamhetschef hos Folkesson

Christina Hurtig blir verksamhetschef hos Folkesson. Det är en nyinrättad tjänst som är en del av en satsning att ytterligare utveckla företagets verksamhet och erbjudanden.

Christina ”Titti” Hurtig har jobbat hos Folkesson i två år. Hon har kombinerat rollen som kontorschef i Tierp med att vara konsult inom områdena ekonomi- och affärsutveckling. Nu övergår hon till att bli verksamhetschef för hela Folkesson. Det är en nyinrättad tjänst och del av en satsning på att ytterligare utveckla Folkessons verksamhet och erbjudanden.

– Jag är väldigt glad att Titti tackat ja till att bli verksamhetschef. Hon har en gedigen kunskap om vår kärnverksamhet och en förmåga att få saker gjorda. Att hon har ett förflutet som VD, egen företagare, ekonomichef och auktoriserad revisor ger väldigt bra förutsättningar för att leda och utveckla ett företag i vår bransch, säger Eva Andersson Dverstorp, VD på Folkesson.

Rollen som verksamhetschef omfattar alla typer av verksamhetsfrågor, såsom t.ex. resurs- och produktionsplanering, sälj, marknad, kommunikation, affärsutveckling/tjänsteutveckling, affärssystem, IT och personalfrågor.

– Det ska bli väldigt roligt att anta den här nya utmaningen. De sker stora förändringar i branschen och jag ser väldigt mycket fram emot att bidra till att Folkesson kan fortsätta vara ett bra alternativ till de stora aktörerna på marknaden, säger Christina Hurtig.

För mer information och frågor

Eva Andersson Dverstorp, telefon 018-17 24 50, email eva.dverstorp@folkessonab.se
Christina Hurtig, telefon 018-17 24 50, email christina.hurtig@folkessonab.se

Om Folkesson
Vi har kontor i Uppsala, Tierp och Enköping och erbjuder kundanpassade tjänster inom ekonomiservice, revision och rådgivning. Med ca 50 medarbetare är vi en stark partner till företag och organisationer – tillräckligt stor för ha bred och djup kompetens – tillräckligt liten för att vara personlig och flexibel. Vi är den personliga länken mellan människor och siffror.