Våra tjänster

Älskar du revision, redovisning och skatteregler?

Det gör vi! Som företagare ska du ha många strängar på din lyra. Förutom att driva företaget ska du ha koll på ekonomin, skatteregler, juridik, marknadsföring och personalfrågor – allt det roligaste vi vet. Våra 45 konsulter i Uppsala och Tierp hjälper dig att hitta de bästa och mest effektiva lösningarna för din verksamhet. Erfarenhet, sunt förnuft och brett kunnande är våra starkaste sidor.

Kvalitetssäkra din verksamhet och få trygghet på köpet

Genom revision kvalitetssäkras ditt företags räkenskaper och förvaltning. Det skapar förtroende och underlättar affärer och kontakter. Det skapar också en trygghet för dig som ägare och företagsledare eftersom du får ett kvitto på att redovisningen håller god kvalitet och att lagar och regler följs. Att låta en kompetent redovisningskonsult sköta ditt företags redovisning är ofta både prisvärt och skapar trygghet i att siffrorna är rätt. Vet du att redovisningen är korrekt har du också bra beslutsunderlag vid eventuella nyinvesteringar och nyanställningar m.m. Du slipper ägna tid åt bokföringsfrågor och kan istället kunna ägna den åt kärnverksamheten, eller till din fritid.

Vad kan vi hjälpa dig med?

Revision

En revisor säkerställer att det är god kvalitet på redovisningen och kan förmedla specialistkompetens via sitt breda kontaktnät. Hen har god kunskap om företaget och kan ge råd och förslag på förbättringar. Förutom lagstadgad revision av aktiebolag, ekonomiska och ideella föreningar, bostadsrättsföreningar, handelsbolag m.m. erbjuder vi intygsskrivning, yttranden och frivillig revision.

018 17 24 50 Mejla

Rådgivning

Vi erbjuder rådgivning och fungerar som bollplank inom en rad områden; ekonomiska analyser, investerings- och finansieringsfrågor, bolagsbildningar, företagsöverlåtelser, generationsskiften, företagsvärderingar, omstruktureringar, fusioner, likvidationer, obeståndssituationer, aktiebolags- och avtalsfrågor och mycket mera.

018 17 24 50 Mejla

Lönehantering

Det finns många regler, lagar och avtal kopplat till löner som du som företagare behöver ha koll på. Allt ifrån skatter, semester, sjuklöner, avdrag, förmåner med mera. Vi erbjuder lönehantering som tjänst där vi tar ett helhetsansvar kring löner, i den grad som du själv bestämmer. Kvalitet är viktigt för oss och att du känner dig trygg som kund. Därför får du en personlig rådgivare som du kan vända dig till löpande vid frågor och funderingar.

Vår lönehantering inkluderar:
Rapportering
Lagar och regelverk
Skatter
Hantering av bankfiler
Lönekörningar
Avdrag och förmåner
Semester
Arbetsgivardeklarationer

018 17 24 50 Mejla

Ekonomiservice

Vi har ett stort utbud av ekonomiservicetjänster och låter gärna våra erfarna konsulter sköta dem åt dig. Vad sägs om lönehantering, bokföring, kund- och leverantörsreskontra, skattedeklarationer, bokslut och årsredovisning. Vi hjälper dig att ta fram en helhetslösning som möter ert behov. Du väljer vilka delar av ekonomihanteringen du vill sköta själv, resten tar vi hand om. Oavsett lösning har du alltid en personlig rådgivare som du kan vända dig till.

Digitalisering och automatisering av företagets ekonomiprocesser förenklar och effektiviserar administrationen. Då kan du följa ditt företags redovisning direkt i mobilen, surfplattan eller datorn.

018 17 24 50 Mejla

Skatt

Behöver du rådgivning kring skattefrågor?
Våra erfarna rådgivare hjälper dig med allt ifrån företags- och privatdeklarationer till skatterådgivning kring ägarledda företag, generationsskiften, företagsöverlåtelser och moms m.m.

018 17 24 50 Mejla

Personalfrågor

Har du behov av råd och stöd i personalfrågor? Vi samarbetar med HR-akuten som har lång erfarenhet genom praktiskt och kvalificerat arbete som både personalchefer och personaldirektörer. HR-akuten erbjuder rådgivning i alla sorters personalfrågor, exempelvis rekrytering, avveckling, facklig förhandling och anställningsavtal.

018 17 24 50 Mejla

Utbildning

Vi håller ett flertal olika utbildningar med vägledning i ekonomiska frågor, allt för att våra kunder och deras anställda ska ha möjlighet att ”tänka efter före”. Vi har färdiga utbildningar men skräddarsyr även utbildningsprogram som passar just era behov.

018 17 24 50 Mejla

Konsultuthyrning

Låt oss utföra vissa delar av redovisningen, eller rubbet. Vi kan stötta ditt företag med avstämningar, budget- och prognosarbete eller vara ditt företags controller. Om du vill gör vi gärna jobbet på plats hos er, oavsett om ni hyr våra tjänster över längre tid eller vid arbetstoppar och ”krissituationer”.

Hör av dig så hittar vi den bästa lösningen för dig.

018 17 24 50 Mejla

Räkna med oss. Hör av dig så hittar vi en tjänst som passar din verksamhet.

018 17 24 50