Hållbarhet

Vi försöker hela tiden knyta ihop hållbarheten i ekosystemet med de sociala och ekonomiska utmaningarna.

Jordens viktigaste fråga

Vi vill att kommande generationer också ska kunna leva ett bra liv. Därför stödjer vi en utveckling som tillfredsställer dagens behov, utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.

Att arbeta med hållbarhetsfrågor är inget nytt för oss. Vi har de senaste 20 åren arbetat med ”HUL” som står för humanism, utveckling och långsiktig lönsamhet. Med det synsättet tror vi att vi som företag medverkar till ett mer hållbart samhälle: 

  • Humanism: Vi tror på människors lika värde. Respekt, hänsyn, öppenhet, medkänsla, acceptans för olikheter, tolerans, förståelse, ”få göra fel”, säga sin mening och frihet under ansvar är ledord för oss. Humanism ska råda internt, gentemot våra kunder och samarbetspartners och gentemot samhället i stort.
  • Utveckling: En inspirerande och kreativ arbetsmiljö, tillgång till modern teknik tillsammans med möjlighet till vidareutbildning och utmanande arbetsuppgifter utvecklar individen. Som en följd av detta ökar resurserna och effektiviteten och vi kan ta oss an större utmaningar. På så sätt är vi med och utvecklar våra kunder och samhället, på ett hållbart sätt.
  • Långsiktig lönsamhet: Detta är en förutsättning för att företaget ska överleva och är motorn i utvecklingen. Att verksamheten går med vinst ger företaget möjlighet att göra de nödvändiga investeringar som krävs för att anpassa sig till samhällsutvecklingen. Vinst skapar också möjlighet för både företaget och personalstyrkan att växa.

Folkesson tar ansvar miljömässigt, ekonomiskt och socialt – varje dag

Vi försöker hela tiden knyta ihop hållbarheten i ekosystemet med de sociala och ekonomiska utmaningarna.

Miljömässigt försöker vi använda modern teknik som spar energi och transporter, allt för att minska företagets negativa miljöpåverkan. När det är möjligt reser vi med allmänna kommunikationsmedel och våra kontor ligger på gångavstånd från buss- och tågstationer. Vi tänker såklart även på miljön när vi gör våra inköp.

”När man driver företag är det nästan omöjligt att inte förbruka jordens resurser. Vi arbetar aktivt med att vår resurs- och miljöpåverkan ska vara så låg som möjligt.”

Ekonomiskt ansvarstagande genomsyrar hela vårt dagliga arbete där det ingår att verka för god affärsetik. Vi kvalitetssäkrar att våra kunder följer lagar och regler, t ex aktiebolagslagen, redovisningsregler, lagar kring skatter och avgifter, penningtvättslagen mm. Vi menar också att det är mer ansvarsfullt att verka för långsiktig lönsamhet än så kallad ”kvartalsekonomi”. 

I vårt sociala ansvarstagande arbetar vi ständigt med att skapa trivsel och bra förutsättningar för personalen. Vi tar också ett större ansvar genom vårt samhällsengagemang i närområdet och globalt.

Folkessons engagemang

Genom att aktivt arbeta med dessa frågor har vi möjlighet att sprida vårt syn- och arbetssätt till våra kunder och samarbetspartners. På så sätt kan vi bidra till en positiv utveckling för samhället i stort. Vissa verksamheter ligger oss extra varmt om hjärtat, därför engagerar vi oss i:

Kontakta oss om du vill veta mer om vårt hållbarhetsarbete.