Nya stödåtgärder för småföretagen presenterade

För att särskilt lindra konsekvenserna för små och medelstora företag presenterade regeringen idag ytterligare ett krispaket.

Tillfälligt sänkta sociala avgifter

Förslaget innebär en tillfällig nedsättning av arbetsgivar­avgifterna mellan 1 mars och 30 juni 2020. För att ge en motsvarande lättnad till enskilda näringsidkare föreslås även en nedsättning av egenavgifterna.

Arbetsgivare ska endast betala ålderspensionsavgift (10,21%), vilket innebär en nedsättning på 21,21%. Nedsättningen gäller för upp till 30 anställda och upp till en lönesumma om 25 000 kronor per månad. Det innebär att arbetsgivaren får en lättnad om maximalt 5 300 kr per anställd och månad (21,21% x 25 000 kr).

Tillfällig rabatt för hyreskostnader i utsatta branscher

Därutöver föreslår regeringen en tillfällig rabatt för hyreskostnader i utsatta branscher.  Inriktningen är att staten bär 50 procent av hyresnedsättningen upp till 50 procent av den fasta hyran. Stödet ska kunna sökas i efterhand och gälla för perioden 1 april – 30 juni.

Statlig lånegaranti till små och medelstora företag

I paketet ingår också ett förslag om att en statlig företagsakut inrättas för små och medelstora företag. Förslaget innebär att staten garanterar 70 procent av nya lån från bankerna till företag som på grund av det nya coronavirusets följder fått ekonomiska svårigheter, men i övrigt är livskraftiga.

Skattelättnader till småföretagare genom utökad avsättning till periodiseringsfond

Reglerna om periodiseringsfonder föreslås ändras tillfälligt för enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i svenska handelsbolag. De nya reglerna innebär att 100 procent av den skattepliktiga vinsten för år 2019 får sättas av till periodiseringsfond, upp till ett tak på 1 miljon kronor. Därmed kan många få tillbaka preliminärskatt som de betalat under 2019.

Likviditetsförstärkning via skattekonto möjligt även för moms som redovisas årsvis

Det tidigare presenterade förslaget om nya möjligheter att få anstånd med skatteinbetalning utvidgas. Även moms som redovisas årsvis från och med 27 december 2019 till och med 17 januari 2021 omfattas nu av förslaget.