Företagsakut för mindre företag i Uppsala kommun

Med anledning av många företagares svåra situation i covid-19/coronapandemin har Uppsala kommun initierat en tillfällig företagsakut med experter för att hjälpa mindre företag med snabb, kostnadsfri ekonomisk rådgivning. Företagsakuten är ett samarbete med Uppsalas företagsinkubator UIC (Uppsala Innovation Centre).

Rådgivande företagsservice

I Företagsakuten kan ditt företag via digitala kanaler få upp till fem timmar kostnadsfri rådgivning och handledning från experter inom olika områden. Det kan exempelvis handla om att ta fram handlingsplaner för likviditet, kostnader, intäkter, personal, juridiskt stöd och att ställa om affärsmodellen. Du får också vägledning i hur du kan ansöka om statliga stödåtgärder. Självklart har rådgivarna tystnadsplikt och sekretess.

Observera att de synpunkter, förslag och rekommendationer som du får genom Företagsakuten är icke-bindande; det är upp till respektive företag att själv fatta de beslut som man anser lämpliga.

Företagsakuten finns till för företag som:

  • har, eller riskerar att få, ekonomiska problem,
  • har upp till 50 anställda, oavsett bransch,
  • har säte och verksamhet i Uppsala kommun.

    Kontakt till Företagsakuten

Näringslivsavdelningen Uppsala kommun: naringsliv@uppsala.se.

Läs mer om kommunens stöd till företag här:

htts://www.uppsala.se/foretag-och-arbete/starta-etablera-och-driva-foretag/information-med-anledning-av-coronaviruset/