Pengar att söka hos Tillväxtverket

Funderar du på att ta ditt företag ut på nya marknader? Nu kan du söka stöd hos Tillväxtverket. Pengarna kan även användas för att utreda frågor kopplade till Brexit.

Nu kan du söka affärsutvecklingscheckar för internationalisering. Stödet vänder sig till små företag som vill ta in extern kompetens för att förbereda en internationalisering. En förutsättning för att ha en möjlighet att få stödet är att företaget har två till 49 anställda och en omsättning på minst tre miljoner kronor. Företaget måste också ha en befintlig vara eller tjänst att ta vidare till nya marknader.

Nytt för i år är att företag som bedriver handel med Storbritannien under 2019 kan använda affärsutvecklingschecken för internationalisering för att utreda frågor kopplade till Brexit.

Hur mycket pengar går då att få i stöd? Checken kan vara mellan 50 000 och 250 000 kronor, och maximalt hälften av vad internationaliseringsprojektet kostar totalt. Resten ska företaget bekosta.

Läs mer: Tillväxtverket – checkar för internationalisering