Deklaration 2019 – Viktiga datum!

På Skatteverkets webb finns ”Viktiga datum”. Där kan du ta reda på vilka datum som gäller för ditt företag i fråga om exempelvis deklarationer, moms och preliminärskatt. Fyll i företagsform, redovisningsperiod för moms, omsättning och när ditt räkenskapsår slutar så får du alla datum som gäller just dig.

Här listas några som rör Inkomstdeklaration 1:

26 februari

Sista dag att deklarera moms för de som redovisar momsen årsvis och som har handlat inom EU.

15 mars-15 april

Skatteverket skickar ut deklarationen till dig som driver enskild näringsverksamhet så att du har den mellan den 15 mars och 15 april. Om du har en digital brevlåda skickas deklarationen dit.

2 maj

Sista dag att lämna inkomstdeklaration och bilaga NE för den som driver en enskild näringsverksamhet. Anlitar du en byrå till deklaration finns du ofta med på anståndslistan och kan lämna lite senare, men det behöver du stämma av.

15 december

Du som redovisar näringsverksamhet i deklarationen får ditt slutskattebesked senast den 15 december, detta gäller även delägare eller företagsledare i fåmansföretag.

Av slutskattebeskedet framgår även skatt att betala eller skatt att få tillbaka.

Inkomstdeklaration 2 och 4

För aktiebolag, handelsbolag och föreningar gäller andra datum för inkomstdeklaration. När deklarationen ska lämnas styrs av vilket räkenskapsår företaget har och om du deklarerar digitalt eller på papper. Lämnar du in hela deklarationen digitalt är sista inlämningsdag en månad senare än om du lämnar in den på papper.

I tabellen nedan finns datum för att lämna in deklarationen.

Bokslut På papper Digitalt
Maj–juni 2018 2018-12-17 2019-01-15
Juli–augusti 2018 2019-03-01 2019-04-01
September–december 2018 2019-07-01 2019-08-01
Januari–april 2019 2019-11-01 2019-12-02

Deklarationstidpunkterna påverkar även när kvarskatten ska vara inbetald och när slutskattebeskedet kommer. Se mer på Skatteverket.se