Arbetskläder och förmånsbeskattning – vad gäller?

Förmån av arbetskläder är skattefri, om förmånen avser kläder som är avpassade för tjänsten och inte lämpligen kan användas privat.

Kläder är skattefria endast under vissa förutsättningar. Förmån av uniform och andra arbetskläder är skattefri, om förmånen avser kläder som är avpassade för tjänsten och inte lämpligen kan användas privat.

Till exempel skulle en clowndräkt vara skattefri för en artist, då den märkbart avviker från vanliga kläder.

Vad gäller vanliga klädesplagg så anser Skatteverket att följande krav behöver vara uppfyllda för att kläderna skall slippa bli förmånsbeskattade:

  • utgöra arbetskläder, dvs. de tillhandahålls för att användas i tjänsten
  • vara obligatoriska att använda i tjänsten för den anställda
  • vara avpassade för tjänsten, dvs. plaggen bör vara enhetliga för viss personal eller ha någon annan särskild egenskap
  • vara försedda med arbetsgivarens namn eller logotyp så att de märkbart avviker från vanliga plagg

Kontanta bidrag för inköp av uniform och andra arbetskläder är alltid skattepliktiga.

Fria överdrags- och skyddskläder samt fri tvätt av sådana kläder beskattas inte.

Läs mer: Skatteverket om när kläder är skattefria