Patrik Lager – om resan från assistent till auktoriserad revisor och delägare

Bild på Patrik Lager och citatet: "Folkesson har en kultur som uppmuntrar till utveckling och vidareutbildning."

Lär känna Patrik som är auktoriserad revisor hos oss! Patrik började jobba deltid på Folkesson 2012 och är numera auktoriserad revisor, styrelsemedlem och delägare.

Namn: Patrik Lager
Ålder: 38 år
Familj: Son och särbo
Roll: Auktoriserad revisor, sitter i styrelsen, delägare

Bakgrund & karriär

Patrik inledde sitt yrkesliv i detaljhandeln, där han sålde kakel och klinkers. Efter att ha känt ett behov av att göra något mer, började han på universitetet där han läste ekonomiprogrammet under tre år. Det var under hans tid på universitetet som han kom i kontakt med Folkesson. Han började arbeta deltid på Folkesson 2012 och efter avslutad examen 2013 blev han erbjuden en heltidstjänst.

Patriks utvecklingsresa

Patrik har kommit långt sedan starten 2012. Idag är han auktoriserad revisor och delägare i Folkesson. Han sitter dessutom med i styrelsen. Patrik började som revisorsassistent och arbetade i den rollen i fem år. Under dessa år genomgick han olika utbildningar och lärde sig yrket. 

“Som assistent jobbar man mot de andra kvalificerade revisorerna och lär sig mycket genom deras coaching. Man lär sig även mycket genom interna utbildningar och externa kurser.” , berättar Patrik.

Patrik tog sedan möjligheten att avlägga revisorsexamen och erhöll auktorisationstiteln i mars 2018. Det var intensiva dagar. Provets struktur innebär att man svarar på frågor under två dagar och sitter sex timmar i sträck. En utmanande examination. 

“Folkesson har en kultur som uppmuntrar till utveckling och vidareutbildning. Många börjar jobba som assistent med siktet inställt på att bli auktoriserad revisor.”

Ägarledda bolag är favoriten

Patrik har ett extra öga för just ägarledda företag, små och medelstora. Han berättar att det ger honom möjlighet att jobba nära sina kunder och att lära känna företaget och dess ägare på en djupare nivå. 

”Att jobba med ägarledda företag ger mig möjlighet att arbeta nära mina kunder och verkligen lära känna företaget och de människor som driver det på ett djupare plan. Det ger mig en helhetssyn och överblick över hela verksamheten.”

Att vara en auktoriserad revisor innebär att man blir vald av aktieägarna eller styrelsen i företagen man arbetar med, och Patrik har haft många fleråriga uppdrag där han följt företagens utveckling över tid. 

“Det är roligt med fleråriga uppdrag, då får man vara med på resan och se hur företaget växer och utvecklas.”, menar Patrik. 

Vad är det bästa med att jobba på Folkesson?

Patrik berättar att han upplever att det är korta beslutsvägar, att man blir sedd och att man hela tiden utvecklas, lär sig mer och ges möjligheten att göra det.

“Personligen så är jag stolt över att Folkesson bryr sig om sina medarbetare och kunder. Att det är fokus på långsiktighet och nöjda medarbetare och kunder framför kortsiktiga vinster.”

“ Jag jobbar hellre på ett företag där jag får jobba med samma kollegor i flera år, än ett företag som har hög ruljangs. Man träffar kollegor och medarbetare så mycket så det är viktigt att trivas tillsammans”, fortsätter Patrik. 

Flexibilitet, balans och frihet under ansvar

Att jobba som revisor innebär ett säsongsbetonat arbete med hög arbetsbelastning på våren, men i gengäld är man ledig längre på sommaren och det är lugnare under hösten vilket ger möjlighet till återhämtning. Arbetsbelastningen är ett problem för hela branschen och vi försöker jobba på detta genom att exempelvis höra oss för med kunder som det eventuellt skulle passa bättre för att ha brutna räkenskapsår vilket då också skulle fördela arbetsbelastningen för oss till andra tid- och hållpunkter. Det ger också mera tid och ökade möjligheter till mera rådgivning till våra kunder.

“Mitt jobb funkar bra med familjelivet. När jag skulle på anställningsintervju så skulle jag träffa vd:n och en annan i ledningen. När jag kom dit så var vd:n hemma och vabbade, vilket jag upplevde som positivt eftersom även jag hade en son på två år hemma. Han är tonåring idag. Det har alltid funnits en förståelse och samtidigt så gäller frihet under ansvar vilket passar mig bra.”, berättar Patrik.

Vem rekommenderar du att söka sig till Folkesson? 

Jag rekommenderar personer som har driv och som vill utvecklas, och som även vill ha balans i livet att söka sig till Folkesson. Du ska gilla att ha personliga kontakter med kunder och  trivas med att vara kundens bollplank, berättar Patrik.

Vad betyder hållbarhet för dig i din yrkesroll? Hur gör du för att vara hållbar på jobbet?

En stor del i att vara hållbar som revisor handlar om ekonomisk hållbarhet. Att hjälpa kunder till långsiktig lönsamhet. Folkesson har ett energieffektivt kontor och minskad pappersanvändning och vi arbetar mycket digitalt. 

“Fler och fler krav kopplat till hållbarhet kommer från branschen, och vi är med på bollen och finns där för att hjälpa våra kunder. Hållbarhet handlar för mig personligen också om att behålla medarbetare och att värna om sina medarbetare.”, berättar Patrik. 

Är det någon särskild fråga inom branschen som är i ropet just nu? 

“Förutom hållbarhetsfrågorna pågår just nu ett arbete med nya regelverk för mindre bolag. Idag är många revisionsstandarder byggda utifrån stora företag. De är inte alltid applicerbara eller relevanta för mindre bolag. Regelverken har inte hängt med. Jag tycker att det är intressant att följa denna utveckling.”, berättar Patrik.

Att simulera utfallet av företagsekonomiska beslut och skatteeffekter

 I sin roll som revisor hjälper Patrik företag och privatpersoner att förstå konsekvenserna av olika beslut och effekter. Han analyserar och presenterar hur olika faktorer som exempelvis utdelningar, löner, och investeringar påverkar företagsekonomiska beslut och vägval. Vad ger det för effekt på längre sikt? Det kan även gälla investeringar i verksamheten, ägarförändringar och vad det får för skattemässiga konsekvenser. 

Dessa analyser ger våra kunder insikter för välgrundade beslut. Vid komplexa skattefrågor hänvisar vi vidare till jurister inom vårt kontaktnät. 

Några av de vanligaste frågorna som Patrik stöter på i sin roll som revisor

Skattemässiga frågor
– Hur ska vi planera framåt? Vad ska vi göra med vinsten i bolaget?

Ägarförändringar och generationsskifte
– Hur ska vi göra det på bästa sätt?

– Hur ska vi hantera nya delägare, eller när någon ska sluta? 

Nedläggning av verksamhet
– Vad ska man tänka på och hur ska man agera när verksamheten ska läggas ner eller säljas?

“De som borde ta hjälp av Folkesson är kunder som vill ha en kvalitetsstämpel på ekonomiska rapporter, redovisning eller revision. Någon som vill ha ett bollplank och en expert att diskutera ekonomi med, som känner till företaget väl.”, avslutar Patrik.


Läs mer om våra tjänster och hur vi hjälper företag med Revision och Redovisning här.