Christoffer Löfberg om sin utvecklingsresa – flexibilitet och chansen att utvecklas i egen takt

Bild på Christoffer Löfberg och ett citat som lyder: Något av det bästa med Folkeson är att det finns en stöttande ledning och arbetet är flexibelt om man skaffar familj eller är föräldraledig."

Fakta:

Ålder: 43 år
Familj: Sambo, 3 barn, 4 bonusbarn
Intressen: familj, fotboll

Bakgrund & karriär

Christoffer har haft en rad olika yrken, han har bland annat jobbat på restaurang, posten samt utbildat sig till massör. Det var 2008 som han bestämde sig för att byta yrke. Han gick då en KY-utbildning till redovisningsekonom. Det var när han sökte praktik som han först kom i kontakt med Folkesson, efter sin praktik fick han sedan fast anställning. Mycket har hänt sedan dess. När han började på Folkesson var de ca 7-8 stycken anställda på Ekonomiservice (redovisningsdelen), idag är den delen tre gånger så stor.

Christoffers utvecklingsresa

Christoffer har gått från praktikant till auktoriserad redovisningskonsult och gruppchef för ekonomiservice, han sitter även i ledningsgruppen på Folkesson. Christoffer jobbar med bokslut, löpande redovisning, deklarationer, rådgivning samt med internt personalansvar och planering. Han har många strängar på sin lyra och Christoffer berättar att han fått chansen att utvecklas i sin egen takt. 

“Med en tydlig väg framåt har jag fått chansen att utvecklas i min egen takt.  Jag har varit föräldraledig, gått interna och externa kurser och lärt mig genom varierade uppgifter och kunder inom olika branscher. ” 

Koncerner och uppdrag i hela processen är favoriten

Christoffer brinner lite extra för avancerade uppdrag där han är med i hela processen för till exempelvis koncerner. Det kan handla om löpande redovisning, avstämning, rapportering, bokslut, årsredovisning och deklarationer.

“ Jag gillar att vara med i hela processen för kunden, då får jag en helhetsbild av kundens verksamhet. Det är roligt att vara bollplank och ge rådgivning löpande under året. Att skapa en personlig relation till kunderna och att få vara med på företagsresan år efter år. “ 

Finns det något uppdrag som du är särskilt stolt över? 

Det finns uppdrag där vi som konsulter har gått in och räddat upp, där saker och ting varit illa utförda. Kunderna brukar bli väldigt nöjda med resultatet och det är jag stolt över, eftersom jag är delaktig i det arbetet, berättar Christoffer.

Vad är det bästa med att jobba på Folkesson?

Christoffer berättar att det bästa med att jobba på Folkesson är flexibiliteten, företagskulturen och möjligheten till utbildning och personlig utveckling. Det finns mycket kunskap inom företaget och kollegor tar sig tid när man har en fråga. 

“Något av det bästa med Folkesson är att det finns en stöttande ledning och arbetet är flexibelt om man skaffar familj eller är föräldraledig.”

Folkesson erbjuder varierade uppgifter och man uppmuntras till utbildning och kan arbeta sig uppåt i organisationen om man vill. 

“Vi gör även aktiviteter utanför arbetet och det finns en trivselgrupp. Det är bra kollegor och vi har en god stämning.”

Vem rekommenderar du att söka sig till Folkesson?

Christoffer svarar snabbt på frågan om vem han rekommenderar att söka sig till Folkesson.

“Jag rekommenderar en person som vill ha varierade arbetsuppgifter och möjligheten att utvecklas att söka sig till Folkesson.”

Vad betyder hållbarhet för dig i din yrkesroll? Hur gör du för att vara hållbar på jobbet?

Hållbarhet är något som uppmärksammas mer och mer inom yrket. Christoffer berättar att han tycker att den sociala delen är otroligt viktig och att det finns en trivselgrupp på Folkesson som anordnar AW, fester, träningar och som uppmuntras av ledningen. 

Det kan också handla om att hjälpa kunderna med hållbarhet. 

“Ju mer jag lär mig om en kunds verksamhet, desto mer kan jag hjälpa till med rekommendationer kopplat till hållbarhet.”

Är det någon särskild fråga inom branschen som är i ropet just nu? 

Något som diskuteras mycket just nu är digitalisering och AI, vad det innebär för möjligheter för oss som redovisningskonsulter. 

“Jag ser positivt på digitalisering och AI och ser det som en stöttande funktion och inte som ett hot. Sedan jag började för 13 år sedan har vi gått en lång väg från att enbart sitta med papper och pärmar…”

Rådgivning och ekonomiska regler och lagar

I sin roll som auktoriserad redovisningskonsult får Christoffer många olika typer av frågor från sina kunder.

Kundernas vanligaste frågorna och utmaningar

  • Frågor om ekonomiska regler och lagar
  • Frågor om bokföringsprogrammen
  • Frågor om att hjälpa kunder med utredningar i beslut från myndigheter

    “Det viktigaste i rollen som redovisningskonsult är att lyssna, fråga och säkerställa att kunden får rätt svar.”

Christoffer menar att kunder kan fokusera på det som de är bra på i sin verksamhet, och så hjälper Folkesson till med revision och redovisning, som kan vara en stor utmaning.

“ De som lägger mycket onödig tid på ekonomi som tar tid från verksamheten rekommenderar jag att ta kontakt med oss så hjälper vi till med det. Vi svarar snabbt, vi har mycket kunskap och vi har en personlig/nära kontakt med våra kunder.”

Läs mer om våra tjänster och hur vi hjälper företag med Revision och Redovisning här