Insikter från hållbarhetsseminarium

Allt fler företag börjar inse att det är strategiskt viktigt att arbeta aktivt kring hållbarhetsfrågor. Fördelarna sträcker sig från att bli och förbli en attraktiv arbetsgivare och leverantör till förmågan att tidigt identifiera potentiella risker och upptäcka nya affärsmöjligheter. Vi arrangerade nyligen ett seminarium i samarbete med Almi för att inspirera och öka kunskapen om hållbarhetsarbete, riktat mot små och medelstora företag. Här sammanfattar vi några av de främsta slutsatserna!

Drivkrafter för hållbarhetsarbete
Almi betonade under seminariet att det finns många skäl för organisationer att aktivt engagera sig i hållbarhetsarbete. Dessa inkluderar: 

  • Effektivitet och resursförbrukning 
  • Utveckling av nya produkter och marknader 
  • Varumärkesstärkning 
  • Nöjda medarbetare och attraktivitet som arbetsgivare 
  • Finansiering och kapital 
  • Riskhantering

Praktiskt hållbarhetsarbete
För att säkerställa långsiktig relevans är det värdefullt att reflektera över dina egna värderingar och överväga vad du faktiskt kan påverka inom företaget. En praktisk ansats för att genomföra detta är att identifiera följande tre kategorier att utgå ifrån:

Miljömässig hållbarhet: Energieffektivitet, utsläpp och avfall, inköp och leverantörer, material, mat och dryck, kemikalier, resor och transporter samt att värna om biologisk mångfald.

Social hållbarhet: Samhällsengagemang, ledarskap, mångfald och jämställdhet, hälsa, utbildning samt arbetsmiljön.

Ekonomisk hållbarhet: Cirkulära affärsmodeller, långsiktig lönsamhet, resurseffektivitet, lokala arbetstillfällen/lokala produkter, samarbeten, motverka mutor och korruption samt en hållbar leverantörskedja. 

 

Tankeställare & övning
Under seminariet tilldelades alla deltagare ett arbetsblad som inkluderade en översikt över olika hållbarhetsområden, alla kopplade till de globala målen samt ISO 26000 – en vägledande standard med rekommendationer kring socialt ansvarstagande för företag och organisationer. Uppgiften bestod i att välja ut och prioritera hållbarhetsområden för varje företag, vilket sedan diskuterades muntligt av deltagarna.

 

Sammanfattning av insikter från seminariet: 

  • ”Seminariet var bra eftersom det riktade fokus på hållbarhetsområdet på ett mer konkret sätt än tidigare.” 
  • ”Det gav oss inspiration att fortsätta vårt hållbarhetsarbete.” 
  • ”Det blev tydligt att hållbarhet inte bara handlar om miljöfrågor. Till exempel, arbetsmiljön på företaget är en del av hållbarhetsarbetet. Det var en ögonöppnare att inse att många av de saker som vi redan gör är en del av hållbarhetsperspektivet.”

För kunder som önskar fortsätta sitt arbete inom hållbarhetsområdet erbjuder Almi en kostnadsfri hållbarhetsworkshop. I denna workshop samarbetar man för att definiera mål och skapa en framtidsplan som är anpassad efter den specifika verksamheten. Läs mer här.

Vill du veta mer om våra tjänster och hur vi hjälper företag med Revision och Redovisning? Läs om våra tjänster här.