Omställningsstöd baserat på omsättningstapp införs

Företag ska kunna få stöd baserat på omsättningstapp. Stödet ska administreras av Skatteverket och företag kan bli återbetalningsskyldiga om felaktiga uppgifter lämnas.

Nu har ytterligare en stödåtgärd presenterats, ett omsättningsstöd baserat på omsättningstapp.

Storleken på stödet kommer att bero på hur stort bortfall av omsättningen ett företag har haft och variera mellan 22,5 och 75 procent av företagets fasta kostnader exklusive lönekostnader för mars och april 2020.

För att ta del av stödet krävs att företaget har haft en omsättning på minst 250 000 kronor under det senaste räkenskapsåret och ett omsättningstapp på minst 30 procent. Omsättningstappet beräknas på mars och april 2020 jämfört med samma månader förra året.

Utbetalningen sker via Skatteverket och myndigheten kommer att återkräva stöd som betalats ut på felaktiga grunder. Skatteverket kan granska ett företags verksamhet såväl vid ansökan som vid kontroll i efterhand. Om osanna uppgifter lämnats kan företagaren komma att dömas till böter eller fängelse.

Regeringen kommer att återkomma med mer information om den närmare utformningen av stödet och hur och när man kan ansöka.

Läs mer: Regeringens pressmeddelande om omställningsstödet