Samfälligheter och moms

Skatterättsnämnden har slagit fast att en samfällighetsförening momsmässigt tillhandahåller tjänster till sina medlemmar.

För ungefär ett år sedan kom Skatteverket med sitt nya ställningstagande om samfälligheter och moms, vilket innebar att samfällighetsföreningar som har en högre årsomsättning än 80 000 kr ska debitera moms på uttaxeringar som sker till föreningens medlemmar. När Skatterättsnämnden (SRN) nu har lämnat förhandsbesked gällande denna frågeställning, så visar det sig att SRN går på Skatteverkets linje. Tre av sju ledamöter hade en avvikande åsikt, vilket kan innebära att beslutet kommer att överklagas och eventuellt ändras i nästa instans. De samfällighetsföreningar som berörs rekommenderas dock att momsregistrera sig oavsett detta.  Läs mer här.