Revisor från FOLKESSON blir ledamot i Examensrådet

Sten Eriksson från FOLKESSON tillträder som ny ledamot i Revisorsinspektionens examensråd.

Examensrådet fyller en viktig funktion i att säkerställa att revisorsexamen håller en hög och jämn kvalitet och svårighetsgrad. Rådet utgör även ett stöd i strategiska frågor bland annat genom att fungera som en viktig aktör i myndighetens omvärldsbevakning.

Walter Schuster, professor, Handelshögskolan i Stockholm lämnar rådet och ersätts av Niclas Hellman, docent och tf professor, Handelshögskolan i Stockholm.

Examensrådet utökas också med en ny ledamot Sten Eriksson, godkänd revisor, Folkesson Råd & Revision AB. Myndigheten ser behovet av att de mindre företagens förutsättningar och perspektiv representeras i rådet och vid framtagandet av provet.

Läs mer här.