Räkna ut om du har rätt till reseavdrag

Räkna ut om du har rätt till reseavdrag

Reseavdrag är det vanligaste avdraget i deklarationerna. Reglerna kan uppfattas som snåriga, men Skatteverket har tagit fram en beräkningshjälp som ska underlätta för dig som ska deklarera.

Enligt Skatteverket gör närmare en miljon människor varje år avdrag för resor i sin deklaration. Den som åkt kollektivt till och från jobbet får göra avdrag för utgifter över 11 000 kronor. För att få avdrag för resor med bil gäller följande:

  • Avståndet mellan din bostad och din arbetsplats måste vara minst fem kilometer.
  • Tidsvinsten jämfört med att resa med kollektivtrafik måste vara minst två timmar.
  • Du kan få avdrag för den del av dina utgifter som överstiger 11 000 kronor.

På Skatteverkets webb finns en beräkningstjänst för den som vill ta reda på om hen uppfyller förutsättningarna för reseavdrag. 

Om du gör avdrag för resor kom ihåg att du behöver spara underlag för att kunna visa att du har rätt till avdraget. Det kan till exempel vara kvitton och biljetter för resor med kollektivtrafik, eller att du ska kunna visa hur långt du kört med din bil. Underlaget behöver inte skickas in, men ska finnas tillgängligt om Skatteverket beslutar om en kontroll.

Läs mer: Skatteverkets beräkningshjälp Beräkna ditt reseavdrag