Omställningsstöd – nu är det beslutat

Riksdagen har sagt ja till förslaget om s.k. omställningsstöd. Stödet, som går att söka under perioden 22 juni till 31 augusti, kommer att hanteras av Skatteverket.

För att få ta del av stödet måste företagets nettoomsättning minskat med minst 30 procent under mars och april 2020, jämfört med samma månader föregående år. Nedgången ska vara orsakad av coronaviruset. Stödet gäller företag godkända för F-skatt, och även stiftelser, ideella föreningar och registrerade trossamfund undantagna från skattskyldighet.

Om företaget har skulder hos Kronofogden, eller är på obestånd enligt konkurslagen går det inte att få ta del av stödet. Företaget får heller inte ha sin hemvist i länder som OECD och EU anser är icke samarbetsvilliga ur skattesynpunkt.

Storleken på stödet beror på hur mycket nettoomsättningen minskat. Lägsta stödet är 5 000 kronor och det högsta är 150 miljoner kronor. Tanken är att stödet ska bidra till att täcka företagets fasta kostnader så som exempelvis hyra, leasing och räntor. På skatteverket.se finns en beräkningshjälp för den som vill få en första uppskattning om företaget är berättigat till stöd.

Är omställningsstödet högre än 100 000 kronor krävs att företaget tillsammans med ansökan lämnar ett skriftligt, undertecknat yttrande från en revisor. Är stödet lägre behövs yttrandet bara om Skatteverket begär in det.

Läs mer: Skatteverket om omställningsstöd