Kurser & seminarier

Utbildningar

Vi har arbetat med ägarledda företag i 40 år och sett att det finns ett stort intresse av vägledning i ekonomiska frågor, för att i förlängningen kunna reda sig själv och ”tänka efter före”. Vår erfarna personal håller i ett flertal olika utbildningar för våra kunder och deras anställda. Hör av dig till oss så skräddarsyr vi ett utbildningsprogram som passar just era behov.

Kontakta utbildning@folkessonab.se

Seminarier

Folkesson arrangerar löpande egna seminarier inom högaktuella ämnesområden. Vi vill spegla både praktik och teori och seminarierna syftar till att:

– sprida information och kunskap

– diskutera frågeställningar inom aktuella ämnesområden

– initiera och stimulera både kunder och medarbetare

– stödja kompetensutvecklingen både hos kund och medarbetare

Har du något ämne som du vill att vi tar upp i ett seminarium, välkommen att höra av dig till utbildning@folkessonab.se.

 

Seminarium 28 feb: ”Att vara arbetsgivare”

Vad innebär det att vara arbetsgivare? Vad kostar det att ha anställda och vilket ansvar har du inom olika områden? Vi ger dig vägledning, tips och råd när du ska anställa.

Onsdag 28 feb 2018 hos Folkesson i Uppsala, Storgatan 28A

Föreläsare: Christina Hurtig, Affärsrådgivare på Folkesson

Seminarium i mars: ”Nya Dataskyddsförordningen – GDPR”

Personuppgiftslagen (PUL) ersätts 2018 av Dataskyddsförordningen. Med den nya förordningen höjs kraven på personuppgiftsbehandling. Förändringarna i lagstiftningen är genomgripande och alla företag och organisationer berörs, oavsett om behandlingen avser externa personuppgifter eller egen personal.

Mars 2018 hos Folkesson i Uppsala, Storgatan 28A (Exakt datum publiceras inom kort.)

Föreläsare: Advokat Olov Jansson, Lindahls

Slå gärna en signal.

018 17 24 50