FOLKESSON flyttar till ny adress i Uppsala

Den 13 december flyttar vi till ny adress i Uppsala – Dragarbrunnsgatan 78B. En effektiv arbetsplats har skapats i en lokal med härlig känsla. Hållbarhet i fokus har medfört minskad yta och återbruk av möbler.

FOLKESSON är en redovisnings- och revisionsbyrå med ca 45 anställda. På kontoret i Uppsala finns 35 medarbetare som nu flyttar till en ny adress.

– Vi hade behov av ett nytt kontor i Uppsala och är väldigt nöjda med vår nya lokal. Den har ett attraktivt läge och en härlig känsla. Genom minskad lokalyta per person och återbruk av möbler så har även våra krav på hållbarhet uppfyllts, säger verksamhetschef Christina Hurtig.

Lokalen har en blandning av öppen yta och rum. Majoriteten av medarbetarna har fått fasta arbetsplatser.

– Vi tror att det är mer effektivt med fasta platser för dem som är på kontoret till stor del, fortsätter Christina.

Nybyggda samtals- och mötesrum ger goda förutsättningar för samverkan och hybridmöten.

– De nya mötesrummen kommer att vara väldigt bra när vi ska träffa kunder digitalt, samverka mellan våra kontor och även när medarbetare som jobbar hemma ska närvara på interna möten, avslutar Christina.

För mer information och frågor
Christina Hurtig, telefon 018-17 24 50, email christina.hurtig@folkessonab.se

Om Folkesson
Folkesson är en fristående redovisnings- och revisionsbyrå med kontor i Uppsala och Tierp. Vi är lagom stora (ca 45 medarbetare) med en familjekänsla. Våra kunder är främst ägarledda företag, men även stiftelser, föreningar, församlingar med mera. Vi levererar råd, revision och ekonomitjänster med hög kvalitet som är individuellt anpassade efter kunden.