Logga in i rapport online

Rapport online

Vi erbjuder Rapport Online som är ett presentationsverktyg som på ett enkelt och pedagogiskt sätt visar ditt företags siffror i form av staplar och grafer. På så sätt får vi ett gemensamt bildspråk som gör att vi kan kommunicera ekonomi bättre. För att skaffa dig en egen uppfattning om hur tjänsten ser ut kan du logga in i vårt demoföretag, användarnamn är folkesson och lösenordet är demo.

Syftet med denna tjänst är:

  • Öka förståelsen för ert företags ekonomi
  • Öka kommunikationen mellan er och oss
  • Skapa tillgänglighet till er ekonomi dygnet runt
  • Skapa tillgänglighet till era administrativa dokument
  • Ge er bättre möjlighet att ta rätt beslut